Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Vida Addiction Care is een gespecialiseerde instelling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, met een focus op verslavingszorg. De kosten en vergoedingen kunnen per afkickkliniek verschillen. Wel geldt dat voor deze vorm van zorg elke Nederlander verzekerd is via de verplichte basisverzekering. Het eigen risico dient door jouzelf te worden betaald.

Afhankelijk van de zorgverzekering en zorgverzekeraar kunnen we bepalen of we je een behandelingsovereenkomst kunnen aanbieden. Wij vragen altijd vooraf een machtiging aan bij jouw zorgverzekeraar om zeker te kunnen stellen dat de ons gestelde en benodigde behandeling vergoed zal worden.

Ik wil direct een intake
kosten en vergoedingen afkickkliniek

Verplicht eigen risico

In de basisverzekering geldt een eigen risico van € 385,- (anno 2023). Dit kan anders zijn als je gebruik maakt van bijstand en de gemeente voor jou een polis heeft afgesloten. Het kan ook zijn dat je zelf een hoger risico hebt gekozen en daarmee ook een lagere premie. Of en in welke mate je met de behandeling bij de verslavingszorg jouw eigen risico aanspreekt, hangt af van de vraag of je in het kalenderjaar al eerder andere zorg hebt gekregen die onder de basisverzekering valt.

Mocht jouw eigen risico aangesproken worden, ontvangt je van de verzekeraar een factuur nadat de wij de verslavingszorg hebben gefactureerd. Afhankelijk van het moment van starten (bijvoorbeeld in november van een bepaald jaar) en het moment van afsluiten (bijvoorbeeld) na een jaar, kan je nog een jaar later een factuur ontvangen voor het aanspreken van jouw eigen risico in het vorige kalenderjaar.

Zelfstandige eigen bijdrage

De kosten voor zowel het ambulante als klinische traject worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Hoewel bepaalde diensten en faciliteiten van Vida Addiction Care bijdragen aan het succes van de behandeling, worden deze niet beschouwd als zorgkosten door de verzekeraar.

Hierdoor worden ze niet volledig vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, en daarom vragen wij mogelijk een afzonderlijke bijdrage voor bijvoorbeeld een vliegticket.

Het bedrag dat we vragen omvat geen zorgkosten en kan niet worden gedeclareerd bij de verzekeraar. Het betreft jouw eigen financiële bijdrage aan jouw succesvolle behandeling.

Welke kosten worden vanuit de zelfstandige eigen bijdrage betaald?

  • De zelfstandige eigen bijdrage dient als borg op alle losse extra’s (niet restitueerbaar).
  • Heb je bijvoorbeeld tijdens jouw opname medische hulp nodig die buiten de behandeling valt (ziekenhuisbezoek, tandarts of medicatie), dan valt dit onder het voorschieten van de zelfstandige eigen bijdrage tot een maximum van € 250,-. Vergeet dan ook je zorgpas niet. 
  • Wij verzoeken onze cliënten die naar het buitenland gaan voor een klinische opname een passende reisverzekering af te sluiten waarmee eventuele onvoorziene medische kosten achteraf gedeclareerd kunnen worden.
  • Verder is er vervoer van en naar onze kliniek beschikbaar.

Zakgeld

Wij adviseren om over € 80,- zakgeld per week te kunnen beschikken, dit bedrag valt buiten de eigen bijdrage. Het is tijdens de klinische opname mogelijk om aankopen te doen als versnaperingen en/of verzorgingsproducten.

Voor 6 weken Zuid-Afrika verzoeken we dit bedrag als Euro 500 onder de noemer “incidentals” in een keer vooraf te voldoen. Het komt als het ware in een “potje”, zodat je niet met geld omgaat gedurende de opname.

Check de geldigheid van je paspoort/ID kaart. Deze dient nog minsten 6 maanden geldig te zijn bij vertrek naar de kliniek naar het buitenland.

No-show kosten

Bij het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van een behandel afspraak brengen wij € 150,- in rekening. Kosteloos afzeggen van een gesprek kan tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren, telefonisch of per e-mail. De eigen bijdrage wordt geretourneerd bij afzeggen behoudens kosten die niet te annuleren zijn.

Vida Addiction Care

Wij hebben samen met onze partners een team van deskundigen, bestaande uit psychologen, psychiaters, addiction counselors, ervaringsdeskundigen, verslavingsartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen en casemanagers. Onze counselors begrijpen precies wat je doormaakt, omdat zij zelf vaak de ziekte van verslaving hebben overwonnen. Zij zullen je stap voor stap begeleiden om ervoor te zorgen dat je zo snel en zo goed mogelijk behandeld wordt, zodat je weer gezond verder kunt gaan met je leven.

Wij bieden uitstekende nazorg en betrekken ook familie en naasten bij de behandeling om terugval zoveel mogelijk te voorkomen. Je hoeft dit niet alleen te doen!

Neem contact op

Ik heb een verslaving

Onze ervaringsdeskundigen, professionals en lotgenoten zijn er voor jou. Wij helpen je graag tijdens jouw weg naar herstel.

Lees meer

Hulp voor een naaste

Als naaste is omgaan met iemand met een verslaving moeilijk. Ook voor jou staan we klaar met tips en andere handige informatie.

Lees meer

Mijn patiënt is verslaafd

Na doorverwijzing van uw patiënt plannen wij een intake. Afhankelijk van de uitkomst bieden wij een klinisch of ambulant behandeltraject op maat.

Lees meer